A Kormányzati Információs Központ közleménye

A Magyarország német megszállásának mementót állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2056/2013. (XII. 31.) Korm. határozatot (Kormányhatározat), továbbá a beruházás gyorsítása érdekében kiadott Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával a Miniszterelnökség feladatkörébe utalta, hogy az emlékmű 2014. március 19-ig kerüljön felavatásra.