Kétszer emelkedtek a pedagógusbérek a tanév első félévében

A pedagógusok nagyobb anyagi megbecsülése jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az óvodások és az iskolások az ország minden pontján egyformán jó, magas színvonalú nevelésben-oktatásban, a korábbinál is nagyobb figyelemben részesüljenek. A pedagógushivatást támogató előmeneteli rendszer kiszámítható és biztonságos életutat, tisztességes bérezést biztosít a pedagógusoknak.