Marad a büntetőjogi szigor

Az Alkotmánybíróság 2014. július 8-i döntésével alaptörvény-ellenesnek minősítette az 1978. évi IV. törvénynek a halmazati büntetésekre vonatkozó 85. § (4) bekezdését, valamint megállapította a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 81. § (4) bekezdésének alaptörvény-ellenességét és azt 2013. július 1-jére visszaható hatállyal megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság döntése mindenkire nézve kötelező, ezért azt az Igazságügyi Minisztérium tudomásul veszi.