Módosulhat a versenyjogi törvény

A versenytörvény módosítási tervezete szerint a versenyhatóság az eljárások gyors lezárására „speciális egyezségi eljárást” alkalmazhat, emellett változnak az iratbetekintés és az üzleti titokká minősítés szabályai is.